Cwestiynau am gyfrifon elusen blant

Mae Ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod bod yna amheuon ynglŷn â'r ffordd y mae un o elusennau mwya' adnabyddus Cymru yn cael ei gweinyddu.

Mae'r Joshua Foundation yn darparu gwyliau ar gyfer plant sy'n dioddef o salwch angeuol.

Mae'r cyfrifon yn dangos bod gan yr elusen ddyledion o tua£300,000 gydag Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Adroddiad Steffan Powell.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan