Trafod hwb i ganol tref Wrecsam

Mae'r sefyllfa economaidd, mwy o bobl yn siopa arlein ac mewn archfarchnadoedd, i gyd yn cael y bai am ddirywiad y stryd fawr draddodiadol mewn nifer o drefi.

Yn Wrecsam mae cynghorwyr yn ystyried adroddiad sy'n edrych ar ffyrdd o adfywio canol y dref.

Adroddiad Elen Wyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan