Y BBC yn ystyried cynnig Eos

Wedi i gyfarfod ym Mangor rhwng y BBC ac Eos ddod i ben ddydd Mawrth heb gytundeb mae'r BBC wedi ymateb.

Ers Ionawr 1, mae Radio Cymru wedi gorfod newid ei hamserlen, a darlledu recordiau Saesneg, tramor ac offerynnol, wrth i'r anghydfod hefo'r asiantaeth taliadau barhau.

Dywedodd Eos ddydd Mawrth bod gan y Gorfforaeth ddeuddydd i ymateb i'w cynnig newydd.

Gareth Glyn fu'n holi Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan