Gofal pobl hŷn o dan y chwyddwydr

Mae disgwyl i adroddiad gafodd ei gomisiynu gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru feirniadu'r gofal sy'n cael ei roi i bobl oedrannus.

Eisoes mae'r comisiynydd, Sarah Rockira, wedi addo cadw golwg ar y sefyllfa dros y 18 mis nesa' yn sgil pryderon am ddiffyg cysondeb gofal - a diffyg parch i gleifion oedrannus.

Mae un aelod o'r tîm fydd yn casglu tystiolaeth yn dweud fod dyletswydd ar bawb i sicrhau bod pobl hŷn yn cael gofal teg yn yr ysbyty

Y gofal sy'n cael ei dderbyn yw testun rhaglen Manylu ar Radio Cymru ddydd Mercher.

Adroddiad Bryn Jones.

Cyhoeddwyd