'Agosach at gytundeb' yn ôl Eos

Ar ôl diwrnod o drafod, dydi'r BBC ac Asiantaeth Hawliau Darlledu Eos ddim wedi dod i gytundeb.

Dywedodd Gwilym Morus, Cadeirydd Eos, wrth Gareth Glyn nad oedden nhw am greu niwed i Radio Cymru sydd wedi gorfod cwtogi eu horiau darlledu a newid eu cynnwys.

Ond wedi iddyn nhw roi cynnig i'r BBC maen nhw'n obeithiol eu bod yn nes at gytundeb.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan