Tirlithriad: Problemau o hyd

Un lle sydd wedi diodde'n arw oherwydd y tywydd gwlyb ydi Ystalyfera,.

Mae ffyrdd yn dal ar gau bron i bythefnos ar ôl i dirlithriad orfodi 13 o deuluoedd i adael eu cartrefi.

Mae 'na gryn feirniadu ynglŷn â'r oedi cyn clirio'r llanast.

Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal yn Ystalyfera nos Iau.

Adroddiad Gwenfair Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan