Diswyddiadau mewn prifysgol?

Mae BBC Cymru'n deall bod yna bryderon am ddiswyddiadau pellach ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae'n debyg fod darlithwyr mewn nifer o adrannau wedi cael gwybod fod yna berygl y bydda' nhw'n colli eu swyddi.

Ond dydi'r Brifysgol ddim yn fodlon dweud faint sydd yn y fantol.

Adroddiad Aled Scourfield.