Oedi cyn cyflwyno cardiau teithio i Gymru gyfan

Mae 'na ragor o newyddion drwg i deithwyr achos mae cynlluniau fyddai'n galluogi pobl i ddefnyddio trenau a bysiau yng Nghymru trwy ddefnyddio cerdyn teithio yn wynebu oedi hir.

Y bwriad oedd bod y cerdyn ar gael ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus erbyn 2014.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn dweud na fydd modd defnyddio'r cerdyn ar drenau tan 2018.

Adroddiad Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru Aled ap Dafydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan