Ŵyr Agatha Christe yn cael ei anrhydeddu am ei gefnogaeth hael

Am iddo roi cefnogaeth hael i'r celfyddydau yng Nghymru, cafodd ŵyr yr awdures enwog, Agatha Christie, ei anrhydeddu gan y Tywysog Charles.

Mae Mathew Prichard wedi defnyddio'r elw o waith ei nain er mwyn cyfrannu tuag at amryw o sefydliadau celfyddydol Cymreig dros y 40 mlynedd diwethaf.

Adroddiad Gohebydd Celfyddydau a Chyfryngau BBC Cymru, Huw Thomas.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan