Cyhoeddi bandio ysgolion am yr ail flwyddyn

Mae canlyniadau trefn y llywodraeth o fandio ysgolion wedi eu cyhoeddi unwaith eto.

Ac eleni mae yna gryn feirniadu wedi bod ar ôl i'r ysgol uwchradd a ddaeth i'r brig y llynedd syrthio i'r dosbarth isaf ond un.

Mae 10 o ysgolion wedi disgyn o'r band uchaf.

Yn ôl y llywodraeth mae hon yn ddull effeithiol o gymharu ysgolion.

Ond mae'r undebau a'r gwrthbleidiau yn dweud fod y drefn yn fympwyol.

Adroddiad Gwenfair Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan