BBC Cymru Fyw

Angen ymyrraeth allannol ar Gyngor Sir Penfro

Mae'r corff arolygu ysgolion Estyn wedi argymell y dylai'r llywodraeth gyflwyno mesurau arbennig yn Sir Benfro.

Mae hyn am fod safon y gwasnaethau addysg yn dal i fod yn anfoddhaol.

Hefyd mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi bod yn hynod feirniadol o'r cyngor ddydd Llun.

Mae na tua 16 mis ers i'r cyngor gael eu beirniadu am fethiannau ym maes diogelu plant ac am safon gwasnaethau addysg.

Mae'r ddau adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Llun yn dweud nad oes digon o gynnydd yn cael ei wneud.

Nawr mae'r ddau gorff yn pwyso am ymyrraeth allanol gan y llywodraeth yn y ffordd y mae'r cyngor yn rhedeg gwasanaethau addysg.

Adroddiad Aled Scourfield.