Honiadau tad am 'ystafell seibiant'

Mae Andrew Parry wedi rhoi DVD i BBC Cymru. Mae o'n dweud fod o'n dangos ei fab, Aeddan, oedd yn 12 oed ar y pryd, yn cael ei wthio i ystafell 'seibiant' heb ddim ffenestri mewn ysgol yn Neyland, Sir Benfro.

Yn ôl Mr Parry mae'r lluniau yn dangos ei fab yn cael ei gloi yn yr ystafell am 13 munud.

Dywed iddo gael y DVD gan y cyngor wedi ymchwiliad i ddigwyddiadau o'r fath.

Yn ôl Cyngor Sir Penfro dyw'r ystafell 'seibiant' oedd yn Neyland ddim yn bodoli rhagor.

Yn gynharach eleni fe anfonwyd canllawiau i bob ysgol ynglŷn â'r polisïau y dylid eu dilyn pan fod angen cyfnod tawelu ar ddisgyblion.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan