Pwy fydd yn dilyn y Pab?

Mae gwefan Twitter yn mynd yn fwy fwy poblogaidd, ond go brin y bu cymaint o ddisgwyl am neges ag yr oedd yna heddiw. Yn 85 oed mae'r Pab Bened wedi trydar am y tro cyntaf, a hynny o'i gyfri personol ei hun. Mae'n rhan o ymgais yr Eglwys Gatholig i ymestyn ei hapel drwy gyfrwng y dechnoleg ddiweddara. Fe fu Rhodri Llywelyn yn holi pwy fydd yn dilyn y Pab?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan