'Canlyniadau torcalonus' o ran y Gymraeg

Mae'r ymgynghorydd iaith Cefin Campbell yn dweud bod canlyniadau Cyfrifiad 2011 yn "dorcalonus".

Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu comisiwn i edrych ar sefyllfa'r Gymraeg yn "ei chadarnleoedd".

Aled Scourfield fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan