Her i'r Gymraeg

Dywed Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones mai'r brif her i'r Gymraeg yw gwneud yn siwr fod pobl ifanc yn siarad yr iaith y tu allan i'r dosbarth.

Daeth ei sylwadau ar ddiwrnod cyhoeddi ystadegau Cyfrifiad 2011.

Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru Betsan Powys fu'n holi Mr Jones ynglyn â defnydd y Gymraeg.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan