Addewid Comisiynydd y bydd mwy o blismyn ar y strydoedd

Fe fydd pedwar Comisiynydd Heddluoedd Cymru yn dechrau ar eu gwaith ddydd Iau, wythnos union ers iddyn nhw gael eu hethol.

Mae yna gryn drafod wedi bod dros y dyddiau diwethaf ynglyn â'r rôl, yn enwedig gan mai nifer fechan iawn o'r etholwyr - tua 15% - wnaeth bleidleisio.

Rhodri Llywelyn fu'n trafod cyfrifoldebau gyda Chomisiynydd Heddlu Gogledd Cymru, Winston Roddick, ar ôl clywed barn trigolion Yr Wyddgrug be ddylai gael y flaenoriaeth gan y pedwar comisiynydd.

Mae Mr Roddick wedi addo y bydd 'na ragor o blismyn ar y strydoedd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan