Pryder amaethwyr am gwmni bwyd

Dywed undebau ffermwyr bod penderfyniad i werthu busnesau Vion UK ym Mhrydain yn bryder mawr iddyn nhw.

Mae gan gwmni Vion ddau ladd-dy yng Nghymru; y naill ger Merthyr Tudful, a'r llall yn Gaerwen ar Ynys Môn. Mae pum safle prosesu bwyd ganddyn nhw yng Nghymru hefyd.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod nhw'n ffyddiog y bydd modd iddyn nhw werthu'r ffatrïoedd fel busnes cynhyrchiol sy'n gwneud elw.

Nia Thomas fu'n holi llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Emyr Jones, ar y Post Cyntaf fore Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan