Delio â galar: Prosiect Plant Mewn Angen

Mae'n ddiwrnod Plant Mewn Angen y BBC ddydd Gwener.

Y llynedd fe gododd yr apêl gyfanswm o bron i £1,400,000 yng Nghymru, mwy nag erioed o'r blaen.

Cafodd £26,000,000 ei godi drwy'r DU.

Aeth Rhian Price i Hospis Ty'r Eos yn Wrecsam i glywed am gynllun arbennig sy'n helpu plant a phobol ifanc ddelio â straen wedi profedigaeth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan