Iaith plant ifanc yn ddigon da?

Mae BBC Cymru wedi bod yn siarad â nifer o bobl sy'n codi pryderon bod nifer cynyddol o blant sy'n dechrau'r ysgol yn dair oed ac yn methu a siarad.

Dyna farn nifer o athrawon sy'n eu dysgu, ac mae'n farn sy'n cael ei chefnogi gan undebau dysgu.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi cyflwyno cynlluniau i gefnogi gallu ieithyddol da ymhlith plant.

Mwy gan Rebecca Hayes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan