E-lyfrau yn bygwth llyfrau print Cymraeg?

A yw'r arfer o gyhoeddi llyfrau'n ddigidol yn bygwth dyfodol siopau llyfrau lleol yng Nghymru?

Dyna un pwnc a drafodwyd yn Ffair Awduron gyntaf yr Academi Gymreig dros y penwythnos.

Ond er gwaetha'r pryder, roedd 'na gynnydd bychan yng ngwerthiant llyfrau print Cymraeg y llynedd.

Mwy gan Gwenllian Glyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan