'Angen ymchwiliad annibynnol'

Bydd Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, yn ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ddydd Llun i alw am ymchwiliad newydd i'r honiadau o gamdrin plant mewn cartrefi yng ngogledd Cymru yn y 70au a'r 80au.

Bu Sara Young o Swyddfa'r Comisiynydd Plant yn sôn mwy wrth Nia Thomas ar raglen y Post Cynta' fore Llun.