Cyfoeth newydd?

Mae pennaeth sefydliad newydd Cyfoeth Naturiol Cymru, Emyr Roberts, wedi dechrau ar ei waith.

Bydd y corff newydd yn dod yn lle'r Cyngor Cefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Mae'n dweud bod yr uno'n golygu ei bod hi'n bosibl y bydd yn rhaid cwtogi nifer y gweithlu.

Wrth gael ei holi gan Ohebydd Amgylchedd BBC Cymru, Iolo ap Dafydd, dywedodd hefyd y bydd yn rhaid edrych ar leoliadau'r swyddfeydd presennol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan