'Angen i S4C fod yn fwy radical'

Wrth i S4C ddathlu ei phenblwydd yn 30 oed mae prif weithredwr y sianel wedi dweud wrth y Post Cyntaf fod angen i S4C "dorri mas o'r bocs yng nghornel y stafell".

Mae Ian Jones yn dweud bod rhaid i gynnyrch y sianel fod ar gael pryd bynnag a lle bynnag mae'r gynulleidfa am ei weld.

Pennaeth un o brif gwmniau annibynnol Cymru, Tinoplis, yw Ron Jones.

Mae o hefyd wedi dweud fod angen i S4C fod yn fwy radical yn y dyfodol.

Garry Owen fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan