Barn arbenigwr ar gyhoeddiad Hitachi i brynu Horizon

Mae 'na berchnogion newydd i'r cynllun i godi atomfa niwclear newydd ar Ynys Môn.

Mae cwmni Hitachi o Japan wedi cadarnhau mai nhw sydd wedi prynu Horizon oddi ar y perchnogion blaenorol - Eon ac RWE, a hynny am bron i £700 miliwn.

Roedd 'na amheuaeth ynglŷn â'r cynllun yn Yr Wylfa ar ôl i'r ddau gwmni Almaenig gyhoeddi eu bod bwriadu rhoi'r gorau i gynhyrchu ynni niwclear.

Alun Thomas fu'n cael ymateb arbenigwr ar y diwydiant niwclear, Yr Athro Glyn O Phillips.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan