Angen i S4C fod yn rhan o'r ymdrech i achub yr iaith

Mae cyn-Brif Weithredwr S4C wedi dweud wrth BBC Cymru fod angen i S4C fod yn rhan o'r ymdrech i achub y Gymraeg.

Mae Geraint Stanley Jones yn dweud bod ei agwedd at hyn wedi newid dros y blynyddoedd.

Garry Owen sydd wedi bod yn ei holi gan ddechrau trwy ofyn iddo am yr her fwyaf y wynebodd e yn ystod ei gyfnod fel pennaeth S4C.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan