Pryderon cadeirydd elusen am Savile

Mae cyn Gadeirydd elusen Plant Mewn Angen wedi dweud wrth BBC Cymru bod ganddo amheuon am Jimmy Savile dros ddegawd yn ôl.

Roedd Syr Roger Jones, ar y pryd, hefyd yn cynrychioli Cymru ar fwrdd Llywodraethol y BBC.

Dywedodd ei fod wedi clywed sïon am y cyn gyflwynydd teledu gan staff yr elusen Llundain.

Bu'n siarad â Garry Owen ar raglen y Post Cynta' BBC Radio Cymru fore Llun.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan