'Ymprydio yn anfoesol' yn ôl aelod blaenllaw o Blaid Cymru

Roedd gan Gwynfor Evans, cyn-lywydd Plaid Cymru, rôl i'w chwarae yn y frwydr i gael sianel deledu Cymraeg.

Yn ystod haf 1980, fe benderfynodd Mr Evans fygwth ymprydio hyd at farwolaeth oni bai fod y llywodraeth Geidwadol yn gwireddu ei addewid gwreiddiol i sefydlu sianel Gymraeg.

Ond mae aelod blaenllaw o Blaid Cymru, Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi dweud wrth Post Cyntaf BBC Radio Cymru, fod y bygythiad yn anfoesol.

Yn y diwedd, fe ildiodd llywodraeth Margaret Thatcher heb i lywydd anrhydeddus Plaid Cymru golli'r un pryd bwyd.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan