Prifysgolion: Pryderon am safonau

Mae 'na honiadau fod rhai myfyrwyr tramor yn ennill graddau nad ydynt o reidrwydd yn eu haeddu.

Mae darlithydd dienw'n dweud bod safonau rhai cyrsiau'n cael eu gostwng er mwyn helpu myfyrwyr tramor sy'n siarad Saesneg fel ail iaith.

Mwy gan Gwenfair Griffith.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan