Cost y grefft o gwestiynu

Wrth i Aelodau Cynulliad ddychwelyd i Fae Caerdydd wedi gwyliau'r haf, mae 'na feirniadaeth o benderfyniad eu cyflogwyr i wario arian cyhoeddus ar sesiynau hyfforddi iddynt.

Mae'r aelodau wedi cael hyfforddiant i'w helpu i ofyn cwestiynau.

Cafodd rhai gyngor o ran sut i eistedd a ble i leoli eu hunain o amgylch y bwrdd tra bod eraill wedi derbyn cyngor ynglŷn â'r hyn yr oedden nhw'n ei wisgo.

Bu Aled ap Dafydd yn rhoi mwy o fanylion i Garry Owen ar y Post Cynta' fore Mawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan