Hillsborough: 'Angen erlyn'

Mae teuluoedd y 96 o bobol a gafodd eu lladd yn Hillsborough yn mynnu bod angen erlyniadau, ar ôl adroddiad hynod feirniadol am y drychineb.

Dywed yr adroddiad fod yr Heddlu wedi ceisio celu'r gwir, a phardduo cefnogwyr clwb pel-droed Lerpwl.

Nos Fercher yn y ddinas, daeth cannoedd ynghyd i gofio'r rheiny gafodd eu lladd dair blynedd ar hugain yn ôl.

Adroddiad David Grundy

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin