Adfywio canol tre

Mae pobl Merthyr Tudful yn cael cyfle i weld manylion y cynlluniau diweddara i adfywio canol y dref.

Bydd £22 miliwn cael ei wario ar wella cyflwr adeiladau, codi pont newydd, adeiladu maes parcio a chreu safleoedd cyhoeddus newydd.

Adroddiad Alun Thomas.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan