Ffrae 'gymhleth' am raddau TGAU

Mae'r Gweinidog Addysg Leighton Andrews wedi galw ar Gydbwyllgor Addysg Cymru i newid y graddau TGAU Saesneg Iaith a gafodd eu rhoi i fyfyrwyr eleni.

Petai'r bwrdd arholi yn gwrthod yr alwad, mae Mr Andrews yn dweud y byddai'n eu gorfodi i weithredu.

Garry Owen fu'n holi Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru, Betsan Powys, ar y Post Cyntaf fore Mawrth.