Ail gynnau hen drafodaeth

Yn ystod y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd cafodd rhai siopau mawr ganiatâd i agor am oriau hirach ar y Sul - trefniant a ddaeth i ben ddydd Sul.

Rhoi hwb i'r economi oedd nod Llywodraeth Prydain - er nad oedd pawb o blaid y syniad.

Ond sut effaith gafodd y rheolau yng Nghymru?

Aeth Craig Duggan i un siop yn y canolbarth wnaeth fanteisio i'r eithaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan