Gwerth y tocyn teithio am ddim

Mae yna 10 mlynedd ers i Lywodraeth Cymru gyflwyno cynllun teithio am ddim ar fysus i bobl dros 60 oed. Mae'r cynllun yn costio £60 miliwn y flwyddyn ac mae dros 600,000 o bobol yn defnyddio eu tocyn bws.

Bu Alun Rhys yn teithio ar fws ym Mhwllheli er mwyn siarad ag un dyn o'r dref sy'n gwneud defnydd cyson o'r pas bws.