Herio ac ysbrydoli' ymgyrchwyr

Mae ymgyrchwyr iaith o sawl gwlad yn cyfarfod yn Aberystwyth.

Maen rhan o ddathliadau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 50 oed.

Y bwriad yw rhannu profiadau a dysgu gwersi o rannau eraill o'r byd sy'n ceisio diogelu ieithoedd lleiafrifol.

Garry Owen gafodd sgwrs gydag un o drefnwyr y gynhadledd, Sian Howys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan