Ysgol yn newid cwricwlwm i wella llythrennedd disgyblion

Mae ysgol uwchradd yng Nghaerdydd yn dweud eu bod nhw wedi newid eu cwricwlwm gan nad ydi safonau llythrennedd y disgyblion yn ddigon da.

Mae bron i hanner y disgyblion sy'n cyrraedd Ysgol Uwchradd Glyn Derw yn ardal Caerau hefo gallu darllen ac ysgrifennu sy'n is na'r hyn sy'n dderbyniol ar gyfer eu hoed.

Mae'r ysgol felly wedi penderfynu canolbwyntio ar lythrennedd am hanner yr amserlen yn hytrach na dysgu'r pynciau traddodiadol.

Adroddiad Gwenfair Griffith.