Trafod cynllun iaith carchardai

Sut mae gwella a chryfhau'r gwasanaethau Cymraeg mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr?

Mae'n gwestiwn sy'n cael ei drafod mewn dogfen ymgynghorol newydd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae gan bobl dri mis i gynnig sylwadau ar y ddogfen.

Nia Thomas fu'n holi AS Plaid Cymru Caernarfon, Hywel Williams, ar y Post Cyntaf ddydd Mercher.