Rhybudd am ladradau cefn gwlad

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn rhybuddio fod 'na gynnydd mewn troseddu mewn ardaloedd gwledig.

Maen nhw'n dadlau mai prisiau uchel metel a thanwydd sydd yn gyfrifol am y cynnydd.

Ond yn ogystal â hynny mae yna bryder ynglŷn â'r achosion o ddwyn anifeiliaid yma yng Nghymru.

Elin Gwilym fu'n holi Brian Walters, is lywydd Undeb Amaethwyr Cymru, ar y Post Cyntaf ddydd Mercher.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan