Ffrae wleidyddol am ganlyniadau Saesneg TGAU

Mae yna ffrae wleidyddol yn corddi ar ôl canlyniadau TGAU ddydd Iau, yn enwedig felly canlyniadau arholiadau iaith Saesneg.

Mae Gweinidog Addysg Cymru, Leighton Andrews, wedi dweud fod y canlyniadau yn codi cwestiynau difrifol ac mae o wedi dweud y bydd yna adolygiad llawn nawr i weld be sy' wedi digwydd a pham.

Mae Ysgrifennydd Addysg San Steffan, Michael Gove, o dan bwysau eithriadol ac yn wynebu cyhuddiadau o roi pwysau gwleidyddol ar y byrddau arholi.

Garry Owen fu'n cael ymateb Anna Brychan, pennaeth Undeb Prifathrawon Cymru yr NAHT.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan