Micro 'Steddfod yn hwb i gymunedau

Yn Nhalybont yng Ngheredigion mae hi'n benwythnos prysur wrth i sioe'r pentref gael ei chynnal.

Ond mae'r pentref hefyd yn dechrau menter newydd i hyrwyddo eisteddfodau bach Cymru.

Y syniad ydi dod ag artistiaid llwyddiannus y Brifwyl i berfformio mewn cyngherddau ar draws Cymru gan godi arian ar gyfer yr eisteddfodau bach.

Adroddiad Craig Duggan.