Barn cyflogwyr am y TGAU

I filoedd o bobl ifanc, prin bod angen dweud y bydd hi'n ddiwrnod pwysig iawn ddydd Iau - y canlyniadau TGAU.

Ond eleni mae'r arholiadau eu hunain ar brawf.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ac yn ystyried a oes angen newid y cymwysterau sydd ar gael, oes angen ei deilwra'n well ar gyfer anghenion y Gymru fodern?

Be ydi barn y cyflogwyr, y rhai fydd, rhyw ddydd, yn cynnig swyddi i'n pobl ifanc?

Adroddiad Ellis Roberts.