Barn rhieni am wahaniaeth TGAU Cymru a Lloegr

Tra bod adolygiad o gymwysterau addysg uwchradd Cymru yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, mae gweinidog addysg Lloegr wedi cyhoeddi cynlluniau i symud yn ôl at hen system Lefel O yn y dyfodol.

Mae cyrsiau TGAU modiwlol eisoes wedi dod i ben yn Lloegr.

Ond beth yw barn rhieni yng Nghymru a Lloegr am addysg eu plant.

Adroddiad Gwenfair Griffith.