Beth yw gwerth TGAU fel cymhwyster?

Mae'n mynd i fod yn wythnos nerfus iawn i nifer fawr o bobl ifanc yn ei harddegau wrth iddyn nhw aros i glywed am eu canlyniadau TGAU.

Mae gwerth TGAU fel cymhwyster wedi bod yn destun trafod mawr yn ddiweddar.

Yn ystod yr wythnos fe fydd BBC Cymru yn pwyso a mesur y cymhwyster.

Golygydd Gwleidyddol BBC Cymru, Betsan Powys, sy'n cymryd golwg ar y drafodaeth sydd wedi bod am yr arholiadau a pham bod rhai yn galw am ailsefydlu'r hen Lefel O.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan