Trafod merched hŷn yn y cyfryngau gyda dwy

Nia Thomas fu'n trafod merched hŷn yn y cyfryngau gyda'r ddarlledwraig Beti George ac Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru ac aelod o awdurdod S4C Yr Athro Elan Closs Stevens.

Fe ofynodd i Beti George yn gyntaf os oes yna rhagfarn yn erbyn menywod hŷn yn y byd darlledu?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan