Mwy o ferched ar fyrddau cwmniau

Mae canran y merched ar fyrddau 100 o gwmnïau mwyaf Prydain wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf i dros 15.5% o gymharu â 12.5%y llynedd.

Dyma mae adroddiad gan Ysgol Reoli Cranfield yn ei ddweud.

Ond mae merched yn dal i'w chael hi'n anodd i gyrraedd y brig mewn sawl maes gan gynnwys yr heddlu, byd busnes a gwleidyddiaeth.

Adroddiad Sian Elin Dafydd.