Rheolaeth ar feiciau dŵr ger y traethau

Wedi cwynion am feiciau dŵr ger traethau Gwynedd rai blynyddoedd yn ôl, mae'r cyngor sir wedi mabwysiadu trefn blismona gaeth sy'n golygu mai ychydig iawn o gwynion mae nhw'n dderbyn erbyn hyn.

Alun Rhys fu'n gweld sut mae uned forwrol y cyngor yn rheoli beiciau dŵr.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan