Pryder trigolion am dai haf

Aled Scourfield sydd wedi bod yn Nhrefdraeth yn Sir Benfro i glywed barn un o bobl yr ardal am dai haf.

Mae o hefyd yn pwyso a mesur a oes yna ffordd i reoli'r nifer y tai haf yng Nghymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan