Faint o broblem yw baw cwn ar draethau?

A ddylid gwahardd cŵn rhag mynd ar draethau?

Faint o broblem ydi baw ci mewn gwirionedd?

Alun Rhys fu'n holi rhai o ddisgyblion Ysgol y Traeth, Y Bermo.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan