'Flash mob' dawnsio gwerin yn y Pafiliwn yn y Steddfod!