Dymuno'n dda i Huw Llywelyn Davies

Yr Archdderwydd, T James Jones, ymysg y rhai sy'n dymuno'n dda i Huw Llywelyn Davies ar ei ymddeoliad o ddarlledu o'r Eisteddfod.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain